Image Alt

راهپیمایی مارش میرا ۲۰۱۹ – ۱۳۹۸

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. تقاضای دریافت روادید کشور بوسنی و هرزگوین در مرحله اول نیازمند صدور دعوتنامه است.
 2. به لحاظ قانونی، ثبت و صدور دعوتنامه مستلزم پرداخت ۵۰ یورو است و همه متقاضیان دریافت روادید ملزم به پرداخت این مبلغ هستند، که جهت قطعی کردن ثبت نام باید پرداخت گردد.
 3. هزینه صدور روادید از جانب سفارت، مستقل از هزینه صدور دعوتنامه است.
 4. خوشبختانه در سال‌های گذشته همه همسفران گروه طبیب مسیر موفق به دریافت روادید شده‌اند. اما مطابق روال جهانی، در صورت عدم صدور روادید امکان بازگشت هزینه دعوتنامه (جمعا ۵۰ یورو) میسر نیست.
 5. هزینه پیش‌بینی شده برای سفر شامل موارد زیر است:
  • ۵۰ یورو صدور دعوتنامه
  • ۵۰ یورو صدور روادید و دیگر اقدامات مورد نیاز براى صدور روادید
  • ۶۰۰ یورو هزینه ۱۰ روز سفر
  • هزینه بلیط رفت و برگشت